Jakie dokumenty są wymagane u notariusza?

Wizyta w kancelarii notarialnej często wiąże się z koniecznością zgromadzenia dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej. 
Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, stąd konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.

Poniżej przedstawiam listę podstawowych dokumentów i informacji, które są wymagane dla dokonania wybranych czynności notarialnych.
Ponieważ lista nie jest wyczerpująca, proszę o kontakt w celu potwierdzenia dokumentów wymaganych w konkretnej sprawie.

Czynności notarialne

Wymagane dokumenty dla poszczególnych czynności notarialnych

Open chat