Kancelaria Notarialna w Krakowie notariusz Anna Rokitiańska

31-126 Kraków
ul. Czarnowiejska 8/1

                 Rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej
                 (Alior Bank S.A.)
                 53 2490 0005 0000 4530 8742 6101

                 NIP: 792-213-79-52
                 REGON: 383132578

Parkingi

W odległości ok.100m od kancelarii notarialnej, są usytuowane duże parkingi prywatne
(przy ul. Czarnowiejskiej nr 4 i nr 17).

dojazd notariusz

UWAGA: parking znajdujący się za budynkiem przy ul. Czarnowiejskiej nr 8  – czasowo zamknięty z powodu remontu elewacji kamienicy.

Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej i ulic sąsiednich są objęte strefą płatnego parkowania.

Komunikacja miejska

W pobliżu kancelarii notarialnej znajdują się dwa przystanki autobusowe:
– Czarnowiejska – linie nr 114, 139, 144, 159, 173, 194, 208, 501, 511, 601, 611
– AGH/UR – linie nr 114, 144, 164, 169, 173, 179, 192, 194, 304, 469, 503, 601, 608, 611

Formularz kontaktowy

Szanowni Państwo, w przypadku otrzymania od Państwa przez Kancelarię Notarialną przy ul. Czarnowiejskiej nr 8/1 w Krakowie (kod pocztowy 31-126), prowadzoną przez notariusza Annę Rokitiańską, informacji stanowiących dane osobowe, będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@ar-notariusz.pl.

Open chat